Επικοινωνία

Για να στείλετε τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας ή για οποιονδήποτε άλλον λόγο* επιθυμείτε να έρθετε σε επικοινωνία με τον διαχειριστή του “GREAT SECRET

συμπληρώστε την παρακάτω:

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


    *Παρακαλώ σημειώστε ότι για λόγους δίκαιου παιχνιδιού, δεν θα απαντηθούν μηνύματα που ζητούν παροχή βοήθειας για την λύση των γρίφων. Χρησιμοποιήστε τα στοιχεία που παρέχονται από τις διαθέσιμες βοήθειες.

    Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε προβλήματα στην επικοινωνία με την παραπάνω φόρμα, χρησιμοποιείστε τον λογαριασμό:

    Επικοινωνία